نسخه موبایل آر اس اس

دیدگاه

جایگاه ایران در منطقه

علیرضا عنایتی

اکنون که دیپلماسی ایران، حقانیت خواسته های مشروع کشورمان را در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای از طریق تفاهم و گفت و گوی سازنده به کرسی نشانده است، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز می توانند با اقتدا به این الگو، با ایران به منظور حل و فصل همه ی مسایل فی ما بین به گفت و گو و تفاهم بپردازند. مشترکات بی شماری از قبیل دین اسلام، تاریخ کهن و پیوندهای اجتماعی، می تواند بستر ساز فضای مودت و هم زیستی به جای فتنه انگیزی و تنش زایی باشد.

مركزي   /   اخبار مرتبط
سوابق اجرایی استاندار جدید مرکزی
۱۳۹۲/۷/۱۶

سوابق اجرایی استاندار جدید مرکزی
محمد حسین مقیمی استاندار جدید مرکزی مسئولیت نمایندگی مردم خمین در هشتمین دوره مجلس ...