نسخه موبایل آر اس اس

دیدگاه

انعکاس مشکلات حوزه سلامت

*سید حسن هاشمی

بخشی از کار ما در راستای اجرای طرح تحول سلامت مربوط به کاهش هزینه هایی بود که بیماران از جیب خود پرداخت می کردند. این پرداخت در مراجعه به بیمارستان ها، قبل از اجرای طرح تحول سلامت تقریبا در حدود 37 درصد بود ضمن این که در بسیاری از موارد به دلیل کمبود اعتبارات بیمارستان ها در تجهیز آزمایشگاه ها، بیماران مجبور بودند برای انجام برخی آزمایش های ضروری به خارج از بیمارستان بروند.

مركزي   /   اخبار مرتبط
سوابق اجرایی استاندار جدید مرکزی
۱۳۹۲/۷/۱۶

سوابق اجرایی استاندار جدید مرکزی
محمد حسین مقیمی استاندار جدید مرکزی مسئولیت نمایندگی مردم خمین در هشتمین دوره مجلس ...