نسخه موبایل آر اس اس

دیدگاه

حقوق و مسئولیت اجتماعی

*الهام امین زاده

«آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیتهای اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیطهای ارائه مراقبتهای سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه» تأکید شده است. آنچه که در این فراز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سیاست کلی قرار گرفته است یعنی «ضرورت آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی خود» یکی از ضرورتهای زندگی شایسته یا همان «حیات طیبه ای» است که مردم و حکومت باید با تعامل با یکدیگر به آن دست یابند.

مركزي   /   اخبار مرتبط
سوابق اجرایی استاندار جدید مرکزی
۱۳۹۲/۷/۱۶

سوابق اجرایی استاندار جدید مرکزی
محمد حسین مقیمی استاندار جدید مرکزی مسئولیت نمایندگی مردم خمین در هشتمین دوره مجلس ...