نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 221812    
زمان مخابره : ۱۳۹۱/۸/۱۷  ساعت ۱۲ : ۸
در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه؛

بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد

هیئت وزیران در راستای تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن براساس نیازها و اولویت‌های کشور و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش را تصویب کرد

 با موافقت دولت و در راستای تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن براساس نیازها و اولویت‌های کشور و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان، بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب 1389- بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش را تصویب کرد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده217ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.تبصره ـ بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.

بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش

عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای تربیت رسمی و عمومی کشور و نهادی تحول‌آفرین و انسان‌ساز مأموریت دارد با تأکید بر شایستگی‌های پایه، زمینه دستیابی متربیان در سنین لازم‌التعلیم به مرتبه‌ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه را در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد که این امر از ابزارهای زمینه‌ساز تحقق پرورش انسانهایی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن و برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، به منظور دستیابی کشور به جایگاه اول علمی و فناوری منطقه براساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی خواهد بود. براین اساس در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، به تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن براساس نیازها و اولویت‌های کشور و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان تأکید شده است. به‌منظور تحقق سیاستهای مذکور و براساس ماده (19) قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شده است تا ضمن تدوین و اجرای برنامه تحول بنیادین آموزش و پرورش، زمینه تحقق موارد ذیل را فراهم کند:

تحول در برنامه‌‌های آموزشی و پرورشی و درسی برای کسب شایستگی‌های مورد نیاز دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، هدایت تحصیلی دانش‌آموزان، اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی، برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی، بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار، استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، سنجش و ارتقاء صلاحیتهای حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش، ارائه برنامه جامع آموزش، برنامه‌ریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی، تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان، افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان، به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی، تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین‌المللی، منعطف‌سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه‌های تلفیقی و فراگیر، توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای مورد نیاز این‌گونه آموزش‌پذیران.

با توجه به هدف اساسی آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور و گستردگی فعالیت‌های آموزش و پرورش و کثرت نیروی انسانی شاغل در آن وزارتخانه، مهمترین مشکلات و مسایل محوری مورد توجه آموزش و پرورش در برنامه پنجم عبارتند از: دسترسی عادلانه به آموزش، ریشه‌کنی بیسوادی، تضمین کیفیت در تمامی شئون آموزش و پرورش، تحقق سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، تربیت و آموزش نیروی انسانی با صلاحیت و متخصص و مبتنی کردن برنامه‌های آموزشی و درسی بر بنیادها و ارزشهای اسلامی و ایرانی.

مطروحه، مهمترین راهبردهای مورد نظر وزارت آموزش و پرورش برای تحقق امور فوق عبارتند از: شناسایی برای جذب و نگهداشت همه کودکان لازم‌التعلیم، زمینه‌سازی تحقق عدالت آموزشی در ابعاد کمی و کیفی با رعایت تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای، زمینه‌سازی برای تحقق کامل باسوادی در جمعیت کشور، توسعه و بهبود فضاها و تجهیزات آموزشی، پرورشی و ورزشی، ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری آموزشی در مدارس، تحول در برنامه‌های آموزشی، پرورشی و درسی با رویکرد فرهنگی تربیتی مبتنی بر برنامه درسی ملی، گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش، خلاقیت، نوآوری و مستندسازی تجارب علمی بومی، ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری با تکیه بر فناوری‌های روز و ارتقاء منزلت اجتماعی و شغلی معلمان.

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه آموزش و پرورش، بسته‌ اجرایی وزارت آموزش و پرورش با رویکرد مسئله محوری شامل پنج بسته اجرایی فرعی به شرح زیر است:

1.   ایجاد فرصتهای عادلانه برای دسترسی به آموزش و پرورش

2.   ارتقاء کیفیت آموزشی

3.   توسعه امور پرورشی، تربیت بدنی و سلامت دانش‌آموزان

4.   توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

5.   تأمین، تربیت، بهسازی و اعتلای منابع انسانی

برنامـه‌های عمـلیاتی ذیل هر یک از بـسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.