نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 196474    
زمان مخابره : ۱۳۸۹/۹/۲۰  ساعت ۸ : ۲۶
با شش تغيير در نقشه جغرافياي کشور؛

شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی ایجاد شد

هیئت وزیران با ایجاد شش تغییر در نقشه جغرافیایی استان آذربایجان شرقی و با توجه به ویژگی‌ها و بافت جغرافیایی منطقه، شرایط، امکانات و تقاضاهای مردمی با ایجاد شهرستان خدا آفرین در این استان موافقت کرد.
هیئت وزیران با توجه به ویژگی‌ها و بافت جغرافیایی منطقه، شرایط، امکانات و تقاضاهای مردمی با تشکیل یک شهرستان، دو بخش، یک دهستان، تغییر نام یک دهستان و الحاق چند روستا در استان آذربایجان شرقی موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، با تشکیل شهرستان خداآفرین به مرکزیت شهر خمارلو در استان آذربایجان شرقی متشکل از بخش‌های مرکزی ،گرمادوز و منجوان موافقت کرد.
همچنین هیئت وزیران با ایجاد بخش گرمادوز به مرکزیت روستای لاریجان از ترکیب دهستانهای گرمادوز شرقی و گرمادوز غربی در تابعیت شهرستان کلیبر موافقت کرد.
بر این اساس ، بخش منجوان به مرکزیت روستای عاشقلو از ترکیب دهستانهای منجوان شرقی، منجوان غربی و دیزمار شرقی در تابعیت شهرستان کلیبر ایجاد می شود.
همچنین دهستان گرمادوز شرقی به مرکزیت روستای محمودآباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای محمودآباد ، قورتلجه ‌سفلی ، قورتلـجه علیا ، قشلاق ‌قلی بـیگلو علیا ، قشلاق قلی بیگلو سفلی ، قشلاق حاج لطفعلی ، ایری بوجاق ، خلف بیگلوی سفلی ،خلف بیگـلوی علیا ، قشلاق داغلو ، قشلاق شاه بنده ، قشلاق مددلو ،حسن قشلاقی ، آق قشلاق ، حسن قشلاقی کنگرلو ، انبار جهاد عشایر ، پاسگاه خلف و دیده‌بانی پاسگاه و پاسگاه نظامی در تابعیت بخش خداآفرین شهرستان کلیبر ایجاد می شوند.
بر اساس مصوبه دولت، نام دهستان گرمادوز به گرمادوزغربی تغییر می‌یابد.
بر این اساس ، روستاها، مزارع و مکانهای قشلاق صومعه، حسنعلی کدخدالو، قشلاق ازبک و قشلاق شاه ولی از دهستان قشلاق بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر منتزع و به دهستان گرمادوز بخش خداآفرین همین شهرستان الحاق می شوند.
بر این اساس ، چنانچه روستا، مزرعه و مکانی غیر از موارد یادشده مشاهده شود یا در آینده به وجود آید، در تابعیت دهستان مذکور خواهدبود.