نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 216086    
زمان مخابره : ۱۳۹۱/۳/۲۱  ساعت ۱۱ : ۲۴
با چند تغییر در جغرافیای دو استان؛

شهرستان اشتهارد به نقشه تقسیمات کشورى اضافه شد

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور با ایجاد شهرستان اشتهارد به مرکزیت شهر اشتهارد از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر اشتهارد شامل؛ دهستانهای ایپک و صحت آباد و بخش پلنگ آباد به مرکزیت روستای پلنگ آباد شامل؛ دهستانهای جارو و پلنگ آباد در تابعیت استان البرز موافقت کرد

دولت با توجه به بافت جغرافیایی منطقه و با هدف توزیع بهینه و عادلانه خدمات، با ایجاد شهرستان اشتهارد در استان البرز و شهر هنزا در استان کرمان موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط کشوری -مصوب 1362- با ایجاد شهرستان اشتهارد به مرکزیت شهر اشتهارد از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر اشتهارد شامل؛ دهستانهای ایپک و صحت آباد و بخش پلنگ آباد به مرکزیت روستای پلنگ آباد شامل؛ دهستانهای جارو و پلنگ آباد در تابعیت استان البرز موافقت کرد.

همچنین روستای هنزا مرکز بخش هنزا از توابع شهرستان رابر استان کرمان به شهر تبدیل و به عنوان شهر هنزا شناخته می شود.

بر این اساس، روستای قره ترپاق از دهستان اخترآباد بخش صفادشت شهرستان ملارد در استان تهران منتزع و به دهستان پلنگ آباد بخش اشتهارد شهرستان کرج در استان البرز الحاق می شود.

همچنین دهستان ایپک به مرکزیت روستای ایپک مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای؛ حسن آباد، قانی بلاغ، قوزلو، قره ترپاق، خرطی آباد، گندقویی، آق قویی، آهنگران، داشبلاغ، تنگ بر، مزرعه توقلی دره، مزرعه تنگ در سفلی، نیکیجه و ایپک، در تابعیت بخش اشتهارد شهرستان کرج ایجاد می شود.

بر اساس این مصوبه، دهستان صحت آباد به مرکزیت روستای صحت آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای؛ صحت آباد، مراد تپه، تلمبه خان حمید، مزرعه اینالوی یغمرلو، مزرعه انجمن، نکوجار، قشلاق دایلر، مزرعه خرم آباد، مزرعه کوشک آباد، مزرعه رئیس محمد، مزرعه قاضیان، مزرعه میرزا محمود، مزرعه ملا کند بالا، مزرعه کند پایین در تابعیت بخش اشتهارد شهرستان کرج ایجاد می شود.

دهستان جارو به مرکزیت روستای جارو مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای؛ جارو، بوجعفر، مزرعه مهدی آباد، شهر آباد، فردآباد، افشار آباد، مختار آباد، قشلاق گنگ نیز در تابعیت بخش اشتهارد شهرستان کرج ایجاد می شود.

بر این اساس، بخش پلنگ آباد به مرکزیت روستای پلنگ آباد از ترکیب دهستانهای جارو به مرکزیت روستای جارو و پلنگ آباد به مرکزیت روستای پلنگ آباد در تابعیت شهرستان کرج ایجاد می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.