نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 212245    
زمان مخابره : ۱۳۹۰/۱۲/۶  ساعت ۹ : ۴۵
توسعه کشور با نقشه ، توان و مهندسی ایرانی

*ابوالفضل صومعلو

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خوشبختانه افتخار دارد که در این مقطع ازتاریخ انقلاب اسلامی ،خدمات ارزشمندی در حوزه آموزش مهندسان ،ترویج روش های صحیح ساخت وساز ومقررات ملی ساختمان و برگزاری آزمونهای حرفه ای مهندسان ارائه داده وبا همکاری ادارات کل راه و شهرسازی وسازمانهای نظام مهندسی با حدود سیصدهزارنفرمهندس دارای پروانه اشتغال مهندسی وعضو،مشغول انجام خدمات مهندسی می باشد

پنجم اسفندهرسال مصادف با سالروز تولد فیلسوف ومهندس شهیرایرانی،خواجه نصیرالدین طوسی است.او که در597هجری درشهرتوس دیده به جهان گشود، درزمان هلاکوخان به وزارت رسید وعلاوه برخدمات سیاسی ایشان به ایرانیان،خدمات وی درمهندسی بیش از وجوه دیگر ایشان قابل ستایش است.اورصدخانه مراغه رابا12دستگاه وابزارنجومی جدیدوباابتکاروخلاقیت خودساخت که ازشاهکارهای علمی جهان درقرون وسطی بود.
اوحدود80 کتاب ورساله درریاضیات ،نجوم وفلسفه نوشت وازکارهای معروف اودرعلوم،وضع مثلثات وقضایای هندسه کروی،تفهیم بی نهایت کوچک هاوتکمیل نظریه ارشمیدس است.شورای عالی انقلاب فرهنگی به پاس خدمات این مهندس بزرگ ایرانی درتقویم هجری شمسی هرسال روز5 اسفندرا به عنوان روز مهندسی تعیین کرده است.
خوشبختانه ایرانیان همیشه ازنظرتفکرمهندسی دردنیا زبانزدعام وخاص بوده اندودرجای جای کشورمان میتوان به سمبل ها و سازه هاوبناهای عظیم اشاره کردکه مبلغ هنر وسلیقه مهندسی ایرانی است.امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران،مهندسان ایرانی ثابت کرده اند که الحق از تبارو نزادخواجه نصیرها هستندو پیشرفت سریع علمی وجایگاه یازدهم علمی در جهان ،توسعه علوم هسته ای،دومین کشور دارنده تکنولوزی ساخت سد در جهان ،بزرگترین خطوط حمل ونقل زمینی در خاورمیانه ،ساخت عظیم ترین سازه های مهندسی از قبیل برج ها،پل ها،تونل ها و ساختمانهاوتنهاکشوردارنده مقررات جامع وملی ساختمان در خاورمیانه و دهها موفقیت دیگر،همگی حاکی ازعظمت ایران و ذهن پویای مهندس ایرانی است. وزارت راه و شهرسازی بعنوان بزرگترین مجموعه اجرایی زیر بنایی کشور به برکت وجودمهندسان متخصص در کشورمان امروزه حدود 7/2 میلیون واحد مسکونی درقالب طرح عظیم مسکن مهردردست اجرا دارد که همگی با نقشه ایرانی وتوان ایرانی ومصالح ایرانی و بوسیله مهندس ایرانی درحال ساخت ویاساخته شده است که در هیچ برهه ای ازتاریخ کشورمان سابقه نداشته است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خوشبختانه افتخار دارد که در این مقطع ازتاریخ انقلاب اسلامی ،خدمات ارزشمندی در حوزه آموزش مهندسان ،ترویج روش های صحیح ساخت وساز ومقررات ملی ساختمان و برگزاری آزمونهای حرفه ای مهندسان ارائه داده وبا همکاری ادارات کل راه و شهرسازی وسازمانهای نظام مهندسی با حدود سیصدهزارنفرمهندس دارای پروانه اشتغال مهندسی وعضو،مشغول انجام خدمات مهندسی میباشد.لازم به ذکر است نظارت عالیه بر ساخت وساز وآموزش شهرداریهادراین زمینه باعث رشد کیفی وارتقاء کیفیت ساخت و سازشده بطوریکه رعایت مقررات ملی ساختمان ازحدود60%سال 1387 به حدود90%درسال جاری رسیده است. .یقینا"تاثیرتدوین ورعایت مقررات ملی درساخت وسازها نه تنهانگرانی مردم ومسئولین ارشدرادرحفظ جان و مال مردم درمناطق عمده زلزله خیزکاهش داده، باعث افزایش عمر مفید ساختمان واحساس آرامش وآسایش ساکنین بوده وکاملا"به صرفه اقتصادی نیز میباشد.
به نظرمیرسدباوجودچنین مهندسان پرتوان و دلسوز و متعهددرسالهای آتی توسعه وپیشرفت کشورعزیزمان درمسیرسازندگی باشتاب قرار خواهد گرفت.