نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 197126    
زمان مخابره : ۱۳۸۹/۱۰/۸  ساعت ۱۱ : ۱۶
با 8 تغيير در جغرافياي استان مازندران؛

شهرستان میاندورود به نقشه تقسیمات کشوری اضافه شد

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362- با ایجاد شهرستان میاندورود به مرکزیت شهر سورک از ترکیب بخش‌های مرکزی به مرکزیت شهرسورک شامل دهستان‌های کوهدشت شرقی ،‌میاندرود بزرگ و کوهدشت غربی و بخش گهرباران در تابعیت استان مازندران مو افقت کرد.
هیئت وزیران با توجه به ویژگی‌ها و بافت جغرافیایی منطقه، شرایط، امکانات و تقاضاهای مردمی با تشکیل شهرستان میاندورود به مرکزیت شهر سورک در استان مازندران موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362- با ایجاد شهرستان میاندورود به مرکزیت شهر سورک از ترکیب بخش‌های مرکزی به مرکزیت شهرسورک شامل دهستان‌های کوهدشت شرقی ،‌میاندرود بزرگ و کوهدشت غربی و بخش گهرباران در تابعیت استان مازندران مو افقت کرد.
بر این اساس ، بخش گهرباران به مرکزیت روستای طبق ده از ترکیب دهستان‌های گهرباران شمالی و گهرباران جنوبی در تابعیت شهرستان ساری ایجاد می شود.
با تصویب دولت ، دهستان گهرباران جنوبی به مرکزیت روستای ماکران از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های آسیاب‌سر، امامزاده جمال‌الدین، امامزاده عبداله ، بزمین آباد ، سوربن ، سیاه چنار، قندار خیل ، قاجار خیل خورندی ، ماکران ، ورندان ، ورکلا و هلوم سر در تابعیت بخش میاندرود شهرستان ساری ایجاد می شود.
بر این اساس، دهستان گهرباران شمالی به مرکزیت روستای طبق ده از ترکیب روستاها ،‌ مزارع و مکان‌های، اناردین ، برگه ، تجن لته ، تجن لته علیا ، تازه آباد ، چمازتپه ، حسن آباد ، دلمرز ، طبق ده ، عزت الدین ، قاسم آباد و ولوجا در تابعیت بخش میاندورود شهرستان ساری ایجاد می شود.
بر اساس مصوبه دولت، دهستان کوهدشت غربی به مرکزیت روستای دارابکلا از ترکیب روستاها ،‌مزارع و مکان‌های امامزاده جعفر، انجیل نسام، اوسا، بادله، بازیار خیل ، جناسم ، دارابکلا ، سرتا ، سنه کوه ، صلات ، کیاپی ، لالیم ، مرسم، موسی کلا و وارمی در تابعیت بخش میاندورود شهرستان ساری ایجاد می شود.
همچنین هیئت وزیران ، با انتزاع شهرک شهید عباسپور از دهستان کوهدشت بخش میاندرورود شهرستان ساری و الحاق آن به دهستان قره طغان بخش مرکزی شهرستان نکا موافقت کرد.
بر این اساس ، مرکز دهستان کوهدشت از توابع بخش میاندرود شهرستان ساری از شهر سورک به روستای جامخانه تغییر می یابد .
همچنین نام دهستان کوهدشت از توابع بخش میاندرورود شهرستان ساری به دهستان کوهدشت شرقی تغییر می یابد.