نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 188501    
زمان مخابره : ۱۳۸۹/۲/۷  ساعت ۱ : ۳۲
در راستاي تشويق کارمندان به انتقال از تهران؛

آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان تصویب شد

انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین انتقال اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است
دولت با هدف تسهیل نحوه انتقال و ماموریت کارمندان و کارکنان از یک دستگاه‌ اجرایی به دستگاهی دیگر و در راستای تکمیل مصوبات قبلی خود به منظور تشویق کارمندان برای انتقال از تهران به شهرهای کوچک، آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را که مربوط به نحوه انتقال و ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی است، به تصویب رساندند.

بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که با حفظ مالکیت دولت، بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ‌ربط به بخش غیردولتی واگذار شود، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز است.

همچنین مطابق ماده 121این قانون نیز، هیات وزیران مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط شده است.

بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، انتقال کارمندان دستگاه‌های اجرایی، باید با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت بگیرد.

کارمندان مازاد
بر اساس این آیین‌نامه، انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدأ و مقصد بلامانع است. تشخیص مازاد بودن کارمند به عهده کارگروههای تحول ادای دستگاهها خواهد بود.

شرایط انتقال به دستگاه‌های غیردولتی
بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی) منوط به پیش‌بینی موضوع درمقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.

از سوی دیگر، انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین انتقال اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است.

امتیازات ویژه برای انتقال از تهران
در راستای مصوبات اخیر دولت برای تشویق کارمندان به خروج از تهران و انتقال به شهرستان، در آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان نیز تصریح شده است کارمندانی که با انتقال داوطلبانه از دستگاههای اجرایی مستقر در تهران، واحدهای تابعه همان دستگاه یا سایر دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانها غیراز شهرستانهای استان تهران و کلان‌شهرها را به عنوان حوزه جغرافیایی خدمت خود انتخاب می‌نمایند، بر اساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از امتیازات ویژه‌ای برخوردار خواهند شد.

از تاریخ اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات استخدامی که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست یا شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب می‌شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختی صرفاً از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت. تمدید پیمان‌نامه کارمند پیمانی مشمول قانون و نیز هرگونه تغییر در مفاد پیمان‌نامه پس از انتقال با رعایت مقررات مربوط از اختیارات دستگاه مقصد خواهد بود.

تامین اعتبارحقوق کارمندان منتقل شده
بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد کرد.

شرایط ماموریت
بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای دیگر مشمول این قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است.

همچنین پرداخت فوق‌العاده و هزینه‌هایی که حسب مورد در دستگاه محل مأموریت به کارمند تعلق می‌گیرد نظیر اضافه‌کار و هزینه‌های رفاهی به عهده دستگاه محل مأموریت است. این پرداختها با صدور فیش صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف است نسخه‌ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال کند.

شرایط ماموریت بیش از 6 ماه
مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از 6 ماه نیز مجاز است.

در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های وی حسب توافق دستگاهای ذی‌ربط خواهد بود.این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است.

مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده 117 این قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فو‌ق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان‌پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریتها از 5 سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.

مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است.

در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت تعیین خواهد شد.

در آیین‌نامه تاکید شده که حقوق و فوق‌العاده‌هایی که حسب مورد به مأموریت تعلق می‌گیرد، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت است. کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید. کارمند رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که پس از خاتمه مأموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.

طبق این مصوبه، دستگاه محل مأموریت مجاز به اعزام مأمور به سایر دستگاه‌ها به صورت مأمور نخواهد بود. ضمنا تمدید مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در اجرای مقررات قبلی به مأموریت اعزام شده‌اند، تابع مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

ماموریت کارمندان پیمانی
بر اساس این آیین‌نامه، مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سقف مدت پیمان‌نامه آنان امکان‌پذیر است و کارمند پیمانی مأمور مکلف است پس از انقضای مدت پیمان‌نامه، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی کند.

البته در مواردی که مأموریت کارمند پیمانی، بدون حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع صورت می‌گیرد، دستگاه محل مأموریت مجاز است وی را در پست سازمانی و محل خدمت دیگری به غیرپست و محل خدمتی که در پیمان‌نامه مشخص شده، منصوب نماید لیکن مجاز به تغییر سایر موارد مشخص شده در پیمان‌نامه نیست.

بر اساس این مصوبه، تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست. چنانچه اشتغال کارمند رسمی یا پیمانی یک دستگاه اجرایی در یکی از سازمان های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آنها را پذیرفته نیاز باشد، در این صورت کارمند به دستگاه اجرایی که به عنوان نماینده دولت در سازمان تعیین گردیده مأمور شده و دستگاه یاد شده وی را به سازمان بین‌المللی مربوط اعزام می‌نماید.حقوق و فوق‌العاده‌های این قبیل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین‌المللی مربوط پرداخت خواهد شد.

انتقال به شهرداری و شورای شهر
بر اساس تصمیم دولت، در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع می‌تواند وی را با رعایت مقررات این آیین‌نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی‌ربط مأمور کند.

انتقال به سازمان‌های غیردولتی
طبق این آیین‌نامه، اعزام کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آیین‌نامه امکانپذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذی‌ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.

ضمنا، ادامه مأموریت کارمندانی که قبل از ابلاغ این تصمیم‌‌نامه، در اجرای مصوبات موردی هیأت وزیران به سازمانها و مؤسسات غیردولتی مأمور شده‌اند، تا پایان خدمت مدت مأموریت بلامانع است.لیکن تمدید آن منوط به رعایت این مصوبه خواهد بود.

دستگاههای اجرای مشمول قانون مکلفند هر شش ماه یکبار یک نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمی و پیمانی خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال کنند.

با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی، از اختیارات دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. بر اسس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط است.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌تواند برای موادی از این آیین‌نامه که نیاز به ضوابط اجرایی داشته باشد، دستورالعمل یا شیوه‌نامه مربوط را به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

اختیار کارمندان برای تعیین وضعیت خود پس از خصوصی‌سازی
مطابق تصمیم دولت و به منظور حمایت از منافع کارمندان دستگاه‌های اجرایی که مشمول خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند، وضعیت شغلی و بازنشستگی این قبیل کارمندان پس از خصوصی‌سازی به 6شیوه مشخص شده که البته حق انتخاب با خود کارمندان خواهد بود. بر این اساس، با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی به خدمت آنان نیاز نباشد، به یکی از روشهای زیر رفتار خواهد شد:

1 ـ انتقال به یکی از دستگاههای اجرایی که کتباً متقاضی استفاده از خدمت وی باشد با رعایت مقررات این آیین‌نامه.

2 ـ انتقال به یکی دستگاههای اجرایی وابسته به دستگاه متبوع در صورتی که دستگاه اجرایی دیگری متقاضی استفاده از خدمت وی نباشد اعم از اینکه منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت شده یا نشود.

3 ـ بازخرید سنوات خدمت کارمند با پرداخت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینکه شرایط بازنشستگی نداشته باشد.

4 ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.مدت مرخصی بدون حقوق از هیچ لحاظ جزو سوابق خدمت کارمند محسوب نخواهد شد.در پایان مدت مرخصی بدن حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد.

5 ـ انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد، در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی ذی‌ربط.در این صورت، از تاریخ انتقال، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،‌کارمند کارفرمای بخش غیردولتی ذی‌ربط محسوب خواهد شد.

6 ـ انجام وظیفه در بخش غیردولتی به عنوان مأمور.در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی این قبیل کارمندان در مدت مأموریت در بخش غیردولتی از لحاظ اقلام و میزان حقوق و مزایای دریافتی تابع طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مورد عمل بوده و کارفرمای مزبور آن را پرداخت می‌نماید.لیکن مدت مأموریت از لحاظ اجرای مقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقی می‌شود و در این مدت، کارمند از لحاظ مبنای محاسبه و میزان کسور بازنشستگی با حق بیمه و نحوه انتزاع از خدمت، تابع مقررات قانون میریت خدمات کشوری خواهد بود.
در صورت اعلام عدم نیاز کارفرمای بخش غیردولتی به خدمت کارمند تا پایان مأموریت، با وی مطابق مفاد این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

وضعیت بازنشستگی در صورت انتقال به بخش غیردولتی
بر اساس تصمیم دولت، کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی به خدمت آنان نیاز نباشد، در صورت انتقال به بخش غیردولتی (مورد 5 بالا) می‌توانند به یکی از روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کنند:

1ـ تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده و با انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید، پرداخت مابه‌التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می‌نماید، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود.

2ـ انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور.در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت کند.

اعطای حق اختیار به کارمندان دستگاه‌های خصوصی‌شده
بر اساس این مصوبه، کارمند می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اعلام دستگاه، 3 روش از روشهای 6گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.دستگاه مربوط نیز مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.در صورتی که کارمند در مهلت مقرر هیچ روشی را انتخاب و اعلام نکند، دستگاه مجاز است به اختیار خود به یکی از روشهای مذکور اقدام کند.

این تصمیم نامه در تاریخ 29/1/1389 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ 31/1/1389 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
نظرات ارسال شده
منيژه عيسائي
آيا اين انتقال شامل كاركنان قراردادي نيز مي شود يا خير؟
482
64
رضا منصوري
با سلام
آيا مي توان از شرکتهاي تابع وزارت دفاع در يک کلان شهر به شرکتهاي تابع وزارت نفت در شهر کوچکتري انتقالي گرفت ؟ لطفا" راهنمايي بفرماييد.
با تشکر
160
25
محمد حسين نيا
با سلام بنده درسال87با استفاده از مصوبه دولت محترم انتقالي گرفتم ولي متاسفانه هيچ تسهيلاتي مانند زمين ووام نتوانستم دريافت نمايم وبا مشکلات بيشتري مواجه شدم که حتي تقاضاي بازخريد ازخدمت نمودم حال تکليف ماچيست
56
14
متقاضي انتقال
پس اين سايت انتقال کارکنان کي شروع به کار مي کند. نکند پشيمان شديد.انشاءالله که متوليان همکاري لازم را با متقاضيان داشته باشند. خواهشاً افراد دلسوز و صبور و پيگير را براي اين کار بگماريد تا حقي از کسي ضايع نکنند.در ضمن شما که به ادرسها جواب نمي فرستيد چرا آدرس مي خواهيد.
25
4
رضا تاجميررياحي
با عرض سلام.ايا مي توان با استفاده از اين ايين نامه از شهرهاي استان تهران نيز به استان ديگري رفت؟
21
6
رضا درخشنده
با سلام وحسته نباشيد خدمت سروران ارجمند.ايا با توجه به اينکه خيلي از ساکنان تهران بازنشستگان محترم ميباشند و براي ترغيب اين عزيزان جهت انتقال به شهرستانها نيز تسهيلاتي در نظر گرفت تا با انتقال بعضي از اين بازنشستگان به کمي از اين هدف دست يافت. با تشکر
22
2
يداله شکروي
باسلام و خداقوت گويي به مسئولين محترم،به استحضارميرساند که راجع به انتقال کارکنان ازتهران،گرچه اعتقاد دارم که بايد کار کارشناسي بيشتري درموردهمه بخشها هم انجام شود ولي يک مورد به نظر ميرسدفراموش شده که شايد بخش اعظمي را شامل شود و انتقال آنها براي دستگاههامشکلي ايجاد نميکند و آن هم بازنشستگان تهران،که شايد با يک سيستم تشويقي به شهرستان هجرت کنند.
10
3
علي تائب
با تشکر از رئيس جمهور محترم کاش با تشکيل يک ستاد کاملا تخصصي در تهران و اعلام يک شماره تلفن افراد متقاضي راهنمايي ميشدند کارگزيني ها و اداره هاي کل امور اداري يا مطلع نيستند يا جواب نميدهند
31
3

بر اساس مصوبه تير ماه 86 به شهرستان منتقل شده ام. لطفا پيگيري شود كه حتما مصوبه در باره افراد مشمول اجرا شود.
22
5
عبدالغفور غيادي
با سلام واحترام ،اگر مدت خدمت در يك دستگاه در منطقه محروم مشخص ميشد مثلا چند سال بعد انتقال به شهرستان خود در همان دستگاه امكانپذير است بسيار عالي ميشد بنده 9سال است كه دردامپزشكي هرمزگان شهرستان سيريك مشغول خدمت مي باشم ولي نميدانم كه چند سال ديگر محروميت را بايد تحمل كنم پس تكليف كساني كه درمنطقه محروم خدمت نكردهاند چه مي شود آيا بهتر نيست فكري براي اين مورد شود كلاًبراي همه دستگاهها يك قانون يكسان درنظر گرفته شود
19
5
حسيني
كارمند قرداد بانكي هستم و مي خواهم به يكي از دستگاههاي اجرايي در شهرستان خود بروم اما قانون اجازه نمي دهد اگر ترتيبي اتخاذ دهيد كه انتقال كاركنان قراردادي بانكي به دستگاه ها و بر عكس مجاز شود، شايد بسياري از كاركنان ساير دستگاهها نيز تمايل به انتقال به شعب بانكها جهت استفاده از مزايا مخصوص بانكها شوند .بانكها فضايي بيشتر براي جذب نيرو دارند.بعضا از امتيازات بانكها(وام كاركنان بانكها) نيز بهره مند مي شوند.جابجايي به شهر ها تسريع مي يابد براي دولت دغدغه ساماندهي متقاضيان در شهر مقصد كمتر مي شود.باتشكر
56
3
abbas afrazideh
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
ضمن تشكر و قدرداني از زحمات و تدابير دلسوزانه جنابعالي، در خصوص آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان كه در تاريخ 29/1/89 به تأييد جنابعالي رسيده است، به استحضار مي رساند در آيين نامه مذكور تكليف آن دسته از كارمندان نهادهاي عمومي غيردولتي كه متقاضي انتقال به شهرستان هايي كه آن نهاد واحد تابعه ندارد، مشخص نشده است. بعضي از نهادها در شهرستان ها واحد متبوع ندارند و با ضوابط فعلي، انتقال به دستگاه هاي دولتي ممنوع مي باشد (مانند جهاددانشگاهي). لذا با اين شرايط خروج از تهران امكان پذير نيست. خواهشمند است دستور فرماييد تمهيدات لازم براي كارمندان نهادهاي عمومي متقاضي انتقال به شهرستان هايي كه آن نهاد واحد تابعه ندارد، انتقال به ساير نهادهاي عمومي يا دستگاه هاي دولتي فراهم گردد. باتشكر و توفيق روز افزون.
56
9
قدرت اله خدابخشي
کار کار فوق العاده ايست به شرط اينکه کارمند يک سازمان بتواند در يک سازمان ديگر در شهر مقصدمشغول به کار شود مثال بنده بتوانم از صنايع دفاع که در ان مشغول خدمت هستم بتوانم در شهرداري يا شرکت نفت در شهر مقصد با همان سابقه مشغول کار شوم
32
6
محمدرضا
با سلام واحترام خدمت رياست محترم جمهوري.دراين آيين نامه هيچ اشاره اي به كاركنان قراردادي ويا عناوين مشابه نشده است.
36
4
حسين جلمباداني
به نظر من دولت ميبايست اول شرايط کار را براي کارکنان در شهرستانها مهيا کند تا مسئولين شهرستانهاي کوچک به انتقالي ها از تهران به شکل سربار نگاه نکنند از آنهادر هر پست ومنطقه اي که دلشان ميخواهد استفاده کنند (با تشکر انتقالي سال 1387از تهران)
11
5
الف.م
آيا اين طرح شامل کارکنان قراردادي ساير ارگانها و مؤسسات نيز مي شود يا خير؟
64
12
حسين ناصرقديمي
با سلام ضمن تقدير از مسئولين امر اينجانب در تاريخ 1/7/88 از انرژي اتمي تهران به انرزي اتمي بناب با قرارداد انجام کار معين منتقل شده ام آيا ميتوانم از حداقل شرايط ومزاياي انتقال کارکنان بهره مند شوم با توجه به اينکه از لحاظ مسکن نيز دچار مشکل مي باشم وبا 4 سال سابقه حدود 400 هزار تومان دريافتي ماهانه اينجانب مي باشد. لطفاً راهنمايي ومساعدت لازم را مبذول فرمائيد.
73
13
نظرات ارسال شده
منيژه عيسائي
آيا اين انتقال شامل كاركنان قراردادي نيز مي شود يا خير؟
482
64
رضا منصوري
با سلام
آيا مي توان از شرکتهاي تابع وزارت دفاع در يک کلان شهر به شرکتهاي تابع وزارت نفت در شهر کوچکتري انتقالي گرفت ؟ لطفا" راهنمايي بفرماييد.
با تشکر
160
25
محمد حسين نيا
با سلام بنده درسال87با استفاده از مصوبه دولت محترم انتقالي گرفتم ولي متاسفانه هيچ تسهيلاتي مانند زمين ووام نتوانستم دريافت نمايم وبا مشکلات بيشتري مواجه شدم که حتي تقاضاي بازخريد ازخدمت نمودم حال تکليف ماچيست
56
14
متقاضي انتقال
پس اين سايت انتقال کارکنان کي شروع به کار مي کند. نکند پشيمان شديد.انشاءالله که متوليان همکاري لازم را با متقاضيان داشته باشند. خواهشاً افراد دلسوز و صبور و پيگير را براي اين کار بگماريد تا حقي از کسي ضايع نکنند.در ضمن شما که به ادرسها جواب نمي فرستيد چرا آدرس مي خواهيد.
25
4
رضا تاجميررياحي
با عرض سلام.ايا مي توان با استفاده از اين ايين نامه از شهرهاي استان تهران نيز به استان ديگري رفت؟
21
6
رضا درخشنده
با سلام وحسته نباشيد خدمت سروران ارجمند.ايا با توجه به اينکه خيلي از ساکنان تهران بازنشستگان محترم ميباشند و براي ترغيب اين عزيزان جهت انتقال به شهرستانها نيز تسهيلاتي در نظر گرفت تا با انتقال بعضي از اين بازنشستگان به کمي از اين هدف دست يافت. با تشکر
22
2
يداله شکروي
باسلام و خداقوت گويي به مسئولين محترم،به استحضارميرساند که راجع به انتقال کارکنان ازتهران،گرچه اعتقاد دارم که بايد کار کارشناسي بيشتري درموردهمه بخشها هم انجام شود ولي يک مورد به نظر ميرسدفراموش شده که شايد بخش اعظمي را شامل شود و انتقال آنها براي دستگاههامشکلي ايجاد نميکند و آن هم بازنشستگان تهران،که شايد با يک سيستم تشويقي به شهرستان هجرت کنند.
10
3
علي تائب
با تشکر از رئيس جمهور محترم کاش با تشکيل يک ستاد کاملا تخصصي در تهران و اعلام يک شماره تلفن افراد متقاضي راهنمايي ميشدند کارگزيني ها و اداره هاي کل امور اداري يا مطلع نيستند يا جواب نميدهند
31
3

بر اساس مصوبه تير ماه 86 به شهرستان منتقل شده ام. لطفا پيگيري شود كه حتما مصوبه در باره افراد مشمول اجرا شود.
22
5
عبدالغفور غيادي
با سلام واحترام ،اگر مدت خدمت در يك دستگاه در منطقه محروم مشخص ميشد مثلا چند سال بعد انتقال به شهرستان خود در همان دستگاه امكانپذير است بسيار عالي ميشد بنده 9سال است كه دردامپزشكي هرمزگان شهرستان سيريك مشغول خدمت مي باشم ولي نميدانم كه چند سال ديگر محروميت را بايد تحمل كنم پس تكليف كساني كه درمنطقه محروم خدمت نكردهاند چه مي شود آيا بهتر نيست فكري براي اين مورد شود كلاًبراي همه دستگاهها يك قانون يكسان درنظر گرفته شود
19
5
حسيني
كارمند قرداد بانكي هستم و مي خواهم به يكي از دستگاههاي اجرايي در شهرستان خود بروم اما قانون اجازه نمي دهد اگر ترتيبي اتخاذ دهيد كه انتقال كاركنان قراردادي بانكي به دستگاه ها و بر عكس مجاز شود، شايد بسياري از كاركنان ساير دستگاهها نيز تمايل به انتقال به شعب بانكها جهت استفاده از مزايا مخصوص بانكها شوند .بانكها فضايي بيشتر براي جذب نيرو دارند.بعضا از امتيازات بانكها(وام كاركنان بانكها) نيز بهره مند مي شوند.جابجايي به شهر ها تسريع مي يابد براي دولت دغدغه ساماندهي متقاضيان در شهر مقصد كمتر مي شود.باتشكر
56
3
abbas afrazideh
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
ضمن تشكر و قدرداني از زحمات و تدابير دلسوزانه جنابعالي، در خصوص آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان كه در تاريخ 29/1/89 به تأييد جنابعالي رسيده است، به استحضار مي رساند در آيين نامه مذكور تكليف آن دسته از كارمندان نهادهاي عمومي غيردولتي كه متقاضي انتقال به شهرستان هايي كه آن نهاد واحد تابعه ندارد، مشخص نشده است. بعضي از نهادها در شهرستان ها واحد متبوع ندارند و با ضوابط فعلي، انتقال به دستگاه هاي دولتي ممنوع مي باشد (مانند جهاددانشگاهي). لذا با اين شرايط خروج از تهران امكان پذير نيست. خواهشمند است دستور فرماييد تمهيدات لازم براي كارمندان نهادهاي عمومي متقاضي انتقال به شهرستان هايي كه آن نهاد واحد تابعه ندارد، انتقال به ساير نهادهاي عمومي يا دستگاه هاي دولتي فراهم گردد. باتشكر و توفيق روز افزون.
56
9
قدرت اله خدابخشي
کار کار فوق العاده ايست به شرط اينکه کارمند يک سازمان بتواند در يک سازمان ديگر در شهر مقصدمشغول به کار شود مثال بنده بتوانم از صنايع دفاع که در ان مشغول خدمت هستم بتوانم در شهرداري يا شرکت نفت در شهر مقصد با همان سابقه مشغول کار شوم
32
6
محمدرضا
با سلام واحترام خدمت رياست محترم جمهوري.دراين آيين نامه هيچ اشاره اي به كاركنان قراردادي ويا عناوين مشابه نشده است.
36
4
حسين جلمباداني
به نظر من دولت ميبايست اول شرايط کار را براي کارکنان در شهرستانها مهيا کند تا مسئولين شهرستانهاي کوچک به انتقالي ها از تهران به شکل سربار نگاه نکنند از آنهادر هر پست ومنطقه اي که دلشان ميخواهد استفاده کنند (با تشکر انتقالي سال 1387از تهران)
11
5
الف.م
آيا اين طرح شامل کارکنان قراردادي ساير ارگانها و مؤسسات نيز مي شود يا خير؟
64
12
حسين ناصرقديمي
با سلام ضمن تقدير از مسئولين امر اينجانب در تاريخ 1/7/88 از انرژي اتمي تهران به انرزي اتمي بناب با قرارداد انجام کار معين منتقل شده ام آيا ميتوانم از حداقل شرايط ومزاياي انتقال کارکنان بهره مند شوم با توجه به اينکه از لحاظ مسکن نيز دچار مشکل مي باشم وبا 4 سال سابقه حدود 400 هزار تومان دريافتي ماهانه اينجانب مي باشد. لطفاً راهنمايي ومساعدت لازم را مبذول فرمائيد.
73
13