نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 185670    
زمان مخابره : ۱۳۸۸/۱۰/۲۲  ساعت ۱۳ : ۲۳
از سوي رئيس جمهور؛

اصلاحیه قانون حقوق و مزایای نیروهای مسلح ابلاغ شد

این اصلاحیه در راستای حمایت از عائله تحت تکفل پرسنل نیروهای مسلح ، رفع مشکلات و مسائل موجود پس از اخراج از خدمت ، وحدت رویه مقررات مربوط به رهایی خدمت در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و تقویت تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تقدیم مجلس شده بود که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد
قانون اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش مصوب1368 و ماده(190) قانون استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1382 و الحاق ماده (187) مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 1370 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این قانون آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن حداقل 15 سال تمام سابقه خدمت براساس نظر مراجع قضایی و هیات‌های مربوط به رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج‌ شده‌اند براساس نظر هیات‌های یاد شده، به عائله تحت تکفل آنان ‌سالانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی پرداخت ‌شود.
بر این اساس ، دولت قانون فوق را به عنوان یک لایحه در راستای رویکرد حمایتی به عائله تحت تکفل پرسنل نیروهای مسلح ، رفع مشکلات و مسائل موجود پس از اخراج از خدمت ، وحدت رویه مقررات مربوط به رهایی خدمت در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، بهره‌مندی عائله تحت تکفل این دسته از پرسنل از امکانات و خدمات بیمه درمانی، توانمند‌سازی و تقویت نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ارتقای سطح امید به آینده در میان پرسنل نیروهای مسلح تقدیم مجلس کرده بود که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به عنوان قانون از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون، متن « به عائله تحت تکفل آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت براساس نظر مراجع قضائی و هیأتهای مربوط به رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج شده‌اند براساس نظر هیأتهای یادشده، ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی آنان پرداخت می‌شود.» جایگزین متن ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر نیروهای مسلح(ارتش،سپاه و نیروی انتظامی) الحاق می‌شود.
بر این اساس ، ‌ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی نیروهای مسلح(ارتش،سپاه و نیروی انتظامی) می گوید: پرسنلی که با داشتن حداقل بیست سال قدمت خدمت اخراج می‌شوند به عائله تحت تکفل آنان وجوهی معادل سه پنجم حقوق مندرج‌در ماده 154 قانون ارتش پرداخت می شود.