نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 185552    
زمان مخابره : ۱۳۸۸/۱۰/۱۹  ساعت ۱۵ : ۱۰

توسعه راه‌های روستایی در افزایش تولید ناخالص ملی نقش موثری دارد

مطالعات متعدد انجام شده در خصوص تأثیر مخارج عمرانی دولت در بخش روستایی بر فعالیت‌های روستاهای کشور، از تأثیرگذاری مثبت هر یک از سرفصل‌های عمرانی بر رشد و توسعه اقتصاد حکایت دارد
توسعه راه‌های روستایی برای ارتباط اولیه 37 هزار روستای کشور، در تولید ناخالص ملی و کاهش هزینه تمام شده برخی کالاها نقش موثری دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانیدولت به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری، اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: مطالعات متعدد انجام شده در خصوص تأثیر مخارج عمرانی دولت در بخش روستایی بر فعالیت‌های روستاهای کشور، از تأثیرگذاری مثبت هر یک از سرفصل‌های عمرانی بر رشد و توسعه اقتصاد حکایت دارد. به طوری که از بعد کلان، مهم‌ترین پیامد مثبت افزایش مخارج عمرانی در مناطق روستایی در سه رهیافت، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی، کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی و کاهش فقر در مناطق روستایی خلاصه می‌شود.
بنابر این گزارش آنچه مسلم است در صورت وجود الزامات اولیه زندگی در روستا، توسعه راه‌های روستایی دارای توجیه اقتصادی که ضوابط و معیارهای توجیه پذیری آن توسط وزارت راه و ترابری تعیین می‌شود می‌تواند مزیت‌های افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات از مرحله کاشت، داشت و برداشت تا توزیع محصول در بازار مصرف و تسهیل و تسریع مبادله کالا بین شهر و روستا و رفع مشکلات عرضه محصولات زراعی ـ باغی و دامی به مراکز مصرف و مآلا کاهش هزینه مبادله بین شهر و روستا را داشته باشد.
همچنین با توسعه راه‌های روستایی امکان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در بازارهای مصرف شهری، افزایش ارتباط با نهادهای خدمات ملی نظیر بانک و بیمه در مناطق شهری، افزایش امنیت فردی و اجتماعی در مناطق روستایی، کاهش نرخ مهاجرت از روستا به شهر و افزایش سطح سواد و سطح آگاهی عمومی فراهم می‌شود.
بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرده است: افزایش سطح بهداشت فردی و عمومی و افزایش اشتغال از دیگر ارمغانهای توسعه راه‌های روستایی در کشور است.
ذکر این نکته ضروری است که طول راه‌های روستایی شوسه احداث شده تا قبل از انقلاب حدود هشت هزار کیلومتر بود که این میزان تا پایان شهریور ماه امسال به حدود 105 هزار و 863 کیلومتر افزایش یافته است و در قبل از انقلاب حدود 200 کیلومتر راه روستایی آسفالت وجود داشت که تا پایان شهریورماه 88 طول راه‌های روستایی آسفالت شده حدود 76 هزار و 749 کیلومتر است.
برخورداری روستاهای بالای 50 خانوار از راه آسفالته و برخورداری مجموع روستاهای بالای 20 خانوادر از راه مناسب مهندسی ساز از اولویت برنامه‌های معاونت ساخت و نگهداری راههای روستایی وزارت راه و ترابری است.
میزان کل شبکه راههای روستایی کشور 151 هزار و 37 کیلومتر است که از این میزان 76 هزار و 749 کیلومتر آسفالت شده، 37 هزار و 114 کیلومتر راه شوسه و 37 هزار و 174 کیلومتر راه دسترسی است. همچنین کل شبکه راههای روستایی برای ارتباط اولیه 37 هزار روستای کشور ایجاد شده است.