نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 181696    
زمان مخابره : ۱۳۸۸/۷/۱۱  ساعت ۹ : ۴۲

اساسنامه سازمان ملی زمین ومسکن به تصویب دولت رسید

هدف ازتشکیل سازمان ملی زمین و مسکن ،‌برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه های تامین ،‌اداره بهره برداری از زمین ، فعالیت در زمینه تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست‌های ابلاغی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی و نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بهای آن است
هیئت وزیران در راستای اجرای قانون زمین شهری، تدوین برنامه های بخش مسکن و بسترسازی برای اجرای برنامه ها از طریق الگوسازی، سرمایه گذاری به طور مستقل یا با مشارکت بخش عمومی و خصوصی، تحصیل وام و مشارکت در ایجاد کارخانه های تهیه مصالح ساختمانی اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن را تصویب کرد که بر اساس آن سرمایه سازمان مبلغ هشتصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و هفت هزار وپانصد و پنجاه و نه ریال و منقسم به هشتاد و دو میلیون و نهصد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد سهم ده هزار ریالی است که همه آن سرمایه تادیه شده و صد در صد متعلق به دولت است.

بر اساس این اساسنامه، هدف ازتشکیل سازمان ملی زمین و مسکن ،‌برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه های تامین ،‌اداره بهره برداری از زمین ، فعالیت در زمینه تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست‌های ابلاغی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی و نظارت و کنترل بر بازار زمین و مسکن و اعمال تدابیر لازم برای کنترل بهای آن است.

بر این اساس ، مرکز اصلی سازمان ، تهران است و در مراکز استان‌ها و بر حسب نیاز در شهر های مختلف هر استان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی شعب یا نمایندگی های داشته باشد شعبه عبارت از واحد عملیاتی سازمان در مرکز هر استان و نمایندگی واحد عملیاتی مستقر در شهر تابعه استان می باشد و سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت سهامی خاص برای مدت نامحدود اداره می شود سازمان دارای استقلال مالی بوده و تابع این اساسنامه و سایر قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی می‌باشد.

بر این اساس ، اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط در خصوص زمین و مسکن در محدوده و حریم شهر ها ، اجرای برنامه‌های حمایتی تامین مسکن گروه‌های کم در آمد ، ایجاد مجتمع‌های مسکونی و شهرک ها ،‌سرمایه گذاری و مشارکت در امر تامین مسکن در محدود شهر‌ها و شهرک‌ها ، الگوسازی در زمینه‌های طراحی شهری ، طراحی و اجرای واحد‌های مسکونی و جزییات شهری ، جلب ،‌هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیر دولتی و همچنین اخذ کمک های دولتی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ،‌حمایت از تشکیل شرکت های سهامی عام و نظایر آن ،‌انتشار اوراق مشارکت ،‌تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی، تنظیم امور مربوط به واگذاری کارخانجات خانه سازی به بخش خصوصی یا غیر دولتی یا اعمال برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی و حمایتی، ‌اجاره دادن و اداره خانه‌های سازمانی در حدود قوانین و مقررات مربوط ، حمایت از فعالیت های بخش‌های خصوصی ،‌تعاونی و عمومی غیر دولتی در زمینه تامین مسکن گروه های کم در آمد ونیازمند ، حمایت از تحقیقات ،‌فعالیت‌های علمی ،‌توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت امور مرتبط با اهداف سازمان و تضمین لازم جهت خرید تولیدات و واحد‌های مسکونی احداثی توسط بخش ةای خصوصی ،‌تعاونی و عمومی غیر دولتی در چارچوب سیاست های ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و مقدورات مالی سازمان از جمله فعالیت های مورد نظر این سازمان می باشد.

بر اساس این اساسنامه، ارکان سازمان ملی زمین و مسکن شامل مجمع عمومی ، هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس ( حسابرس) است

بر این اساس، ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن وشهرسازی است مجامع عمومی سازمان عبارتند از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده که مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و در صورت عدم اقدام ایشان در معلت مقرر بنا به دعوت بازرس( حسابرس) قانونی شرکت برای بررسی صورت های مالی و عملکرد سال قبل و انتخاب بازرس ( حسابرس) و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و همچنین رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه مجمع عمومی عادی تشکیل می شود مجمع عمومی عادی در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل می شود که بررسی و تصویب خط مشی و سیاست‌های کلی سازمان ، بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه گزارش بازرس و صورت‌های مالی شرکت، اتخاذ تصمیم نسبت به حساب سود و زیان اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت ، بررسی و تایید ساختار کلان سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان ،تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره جهت تصویب توسط شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه بازرس( حسابرس) وفق قوانین و مقررات مربوط در چارچوب سیاست های کلی دولت ، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس ( حسابرس ) سازمان و اتخاذ تصمیم راجع به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول وفق قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی است.

بر این اساس ، بازرس ( حسابرس) شرکت ،‌سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ،‌مصوب 1372- می باشد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و بازرس (حسابرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارشات خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره تسلیم کند.

فصل چهارم- تزارنامه و حساب سود و زیان :

بر این اساس ، سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد و صورت‌های مالی سازمان باید طبق ضوابط مربوط قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرس ( حسابرس) قرار داده شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.
:کلیدواژه ها
نظرات ارسال شده
معصومه آشتا
مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اهداف,برنامه هاي اين سازمان وهمچنين همکاري هاي تحقيقاتي ميباشم
3
0
نظرات ارسال شده
معصومه آشتا
مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اهداف,برنامه هاي اين سازمان وهمچنين همکاري هاي تحقيقاتي ميباشم
3
0