نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 174731    
زمان مخابره : ۱۳۸۷/۱۱/۱۹  ساعت ۱۶ : ۱

كارمندان كميته امداد مشمول تسهيلات اعطايى دولت براى متقاضيان انتقال از كلان شهرها مى شوند

هيئت وزيران آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتى متقاضى انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاى كشور را اصلاح كرد که بر اساس آن كارمندان كميته امداد امام خميني(ره) مشمول تسهيلات اعطايى دولت براى متقاضيان انتقال از كلان شهرها ميشوند.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيئت وزيران آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتى متقاضى انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاى كشور را اصلاح كرد که بر اساس آن كارمندان كميته امداد مشمول تسهيلات اعطايى دولت براى متقاضيان انتقال از كلان شهرها ميشوند.

هيئت وزيران پيش از اين در آيين نامه اي و به منظور تشويق و كمك به كاركنان رسمي، پيمانى و قراردادى كه علا‌قه‌مند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقيه كلا‌ن‌شهرها به ساير نقاط كشور هستند، آيين‌نامه ايجاد تسهيلا‌ت براى شاغلا‌ن دولتى متقاضى انتقال از تهران و كلا‌ن‌شهرها به ساير شهرهاى كشور را تصويب كرده بود.

 براساس ماده 1 اين آيين نامه، تمام كاركنان رسمي، پيمانى و قراردادى و ساير عناوين مشابه شاغل در وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شركت‌هاى دولتي، بانك‌ها، مؤسسه‌هاى بيمه و ساير دستگاه‌هاى مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين كاركنان شاغل در نيروهاى مسلح كه تمايل به تغيير محل اشتغال خود از كلا‌ن‌شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، كرج، شيراز، قم و اهواز به ساير نقاط كشور داشته باشند، از حمايتها و تسهيلات موضوع اين آيين نامه بهره مند مي شوند.

 

:کلیدواژه ها
نظرات ارسال شده
فريدون خواجه افضلي
اين آئين نامه خيلي خوب است ولي چند اشكال اساسي دارد.
1. كاركنان متقاضي نمي دانند در كدام شهر و شهرستان و كدام دستگاه دولتي به وجود آنها نياز دارد.
2. در اين آئين نامه دولت دستگاههاي مقصد را ملزم به قبول درخواست متقاضيان ننموده است.
5
3
نظرات ارسال شده
فريدون خواجه افضلي
اين آئين نامه خيلي خوب است ولي چند اشكال اساسي دارد.
1. كاركنان متقاضي نمي دانند در كدام شهر و شهرستان و كدام دستگاه دولتي به وجود آنها نياز دارد.
2. در اين آئين نامه دولت دستگاههاي مقصد را ملزم به قبول درخواست متقاضيان ننموده است.
5
3