نسخه آزمایشی

حراج سرمایه‌ اجتماعی در تریبون عمومی

زهرا احمدی‌پور/ رئیس سازمان میراث فرهنگی

رمز بهشتی شدن و بهشتی ماندن

سید حسن هاشمی/ وزیر بهداشت، درمان و...

فوتبال بهانه‌ای برای نشاط، اتحاد و اقتدار ملی

مسعود سلطانی‌فر/ وزیر ورزش و جوانان